Privacybeleid

Privacybeleid

Privacy policy

Privacyverklaring Be4Art

Be4Art, gevestigd te Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Be4Art verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Be4Art hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • E-mailadres;
  • Overige gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld telefonisch en in correspondentie.

De manier waarop ik persoonsgegevens verwerk:

Be4Art verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het doen van concrete bestellingen van producten en/of diensten, het aanmelden voor een workshop of via mondelinge of schriftelijke overdracht. Be4Art verwerkt jou persoonsgegevens op basis van de toestemming die door jou is gegeven of een overeenkomst die je met Be4Art hebt gesloten.

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk:

Be4Art verwerkt jou persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–      Om je betaling af te kunnen handelen;

–      Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;

–       Om goederen en diensten bij je af te leveren of voor het toezenden van een offerte.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

Be4Art bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodwendig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor persoonsgegevens: 5jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Be4Art verkoopt jou gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken:

Be4Art gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

  • Je hebt het recht om in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
  • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jou persoonsgegevens door Be4Art.
  • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij Be4Art een verzoek kan indienen om persoonsgegevens die Be4Art van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander , door jou genoemde organisatie, te sturen.
  • Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar martinetz@outlook.com. Be4Art reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Be4Art neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te  gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op via b.martinetz@outlook.com 

Privacyverklaring Be4Art, Beatrice Martinetz, Wilterdinkstraat 35, 6712 EB Ede